Ekonomi

SPK “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği” taslağı yayımladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği Taslağı’na ilişkin açıklama yayımladı.

SPK tarafından yapılan açıklamada, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun çeşitli maddelerinde değişiklik yapan 20.02.2020 tarihli ve 7222 sayılı “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 25.02.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Kurul nezdinde bu kapsamda yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları çerçevesinde, ilgili kanunda yapılan değişiklikler ve piyasadan gelen diğer talepler de dikkate alınarak “II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği Taslağı” (Tebliğ Taslağı) hazırlandığı aktarılan açıklamada, Tebliğ Taslağı ile getirilen değişiklikler sıralandı.

SPK açıklamasında, Tebliğ Taslağı’nda, halka açık ortaklıkların; Tebliğ Taslağı’nda belirlenen birleşme ve bölünme işlemlerine taraf olmasının, önemli büyüklükteki mal varlığını devretmesinin, devri sonucunu doğuran işlemler tesis etmesinin veya bu mal varlığı üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmesinin, tür değiştirmesinin, imtiyaz öngörmesinin veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesinin, önemli nitelikteki işlem olarak sayıldığı kaydedildi.

AYRILMA HAKKINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Sponsorlu İçerik

Açıklamada, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca birinci ve ikinci grupta yer alan ortaklıklar hariç payları borsada işlem gören ortaklıklardan, fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 50’nin üstünde olanlar için, mal varlığına ilişkin işlemlerin büyüklük kriterinden bağımsız olarak fiili faaliyet konusunun tümüyle değişmesine yol açması durumunun da önemli nitelikteki işlem kabul edildiği belirtildi.

Sponsorlu İçerik

Diğer tebliğlerde önemli nitelikteki işlem olduğu belirtilen işlemlerin ise geçerliliğini koruduğu aktarılan açıklama, “Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikle işlemin kamuya açıklandığı tarihteki pay sahiplerinin anılan tarih itibarıyla sahip olduğu paylar (takasın tamamlanmasına bakılmaksızın eşleşmiş emirler dikkate alınacaktır) için ayrılma hakkı öngörülmektedir. Bu kapsamda ayrılma hakkına konu edilebilecek pay tutarları, işlemin kamuya açıklandığı tarih itibarıyla sahip olunan paylardan, genel kurul tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi yoluyla belirlenir. Bir diğer deyişle, pay sahibinin işlemin kamuya açıklandığı tarihten sonra yaptığı yeni alımlar için ayrılma hakkı doğmayacak; yaptığı satışlar ise yapılan ek alımlardan olduğu sürece ayrılma hakkına konu payları etkilemeyecektir.” ifadelerine yer verildi.

AYRILMA HAKKI FİYATI

Açıklamaya göre, kanunda yapılan değişiklik ile ayrılma hakkına konu payların kurulca belirlenecek esaslara göre adil bir bedel üzerinden satın alınması hükme bağlandı.

Bu kapsamda payları borsada işlem gören ortaklıklarda ayrılma hakkı kullanım fiyatı, kanunun 27’nci maddesi ve II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ile düzenlenen adil bedel esasına paralel olarak; işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı ay, bir yıl ve beş yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması, anılan tarihten önceki bir yıl içinde zorunlu pay alım teklifi yapılmış ise bu fiyat, her bir pay grubuna ilişkin fiyatın tespiti amacıyla hazırlanan değerleme raporunda belirlenen bedel karşılaştırılarak bulunan en yüksek bedel olarak belirlendi.

Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklarda ise ayrılma hakkı kullanım fiyatının tespiti amacıyla işlemin kamuya açıklandığı tarihteki değeri esas alan değerleme raporu hazırlanması öngörüldü.

Payları borsada işlem gören ortaklıklarda ayrılma hakkına konu payların ortaklık tarafından satın alınmasından önce diğer pay sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesi mümkün kılındı.

Kurtarma amaçlı birleşmeler ve bağlı ortaklık paylarının halka arz yoluyla satışı gibi durumlar ayrılma hakkının doğmadığı haller arasına eklenirken, diğer yandan mevcut tebliğde ayrılma hakkının doğmadığı hal olarak sayılan bazı işlemler ile finansal güçlükten kurtulma hali gibi öngörülen yeni durumlarda, başvuru üzerine kurulca ayrılma hakkı kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet verilebilmesi öngörüldü.

GEÇİŞ HÜKÜMLERİ

Açıklamaya göre, Tebliğ Taslağı’nın yürürlüğe gireceği tarihten önce kamuya açıklanan önemli nitelikteki işlemlerde, mevcut II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümlerinden 7222 sayılı kanun ile değişiklik yapılan Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırı olmayanların uygulanmasına devam edilecek.

Ayrılma hakkından yararlanabilecek kişi ve pay tutarlarının belirlenmesinde ise; 25.02.2020 tarihinden önce kamuya açıklanan işlemler için 25.02.2020 tarihinin, 25.02.2020 tarihinden sonra kamuya açıklanan işlemler için ise açıklama tarihinin esas alınması öngörüldü.

Açıklamada, tüm kişi ve kuruluşların 31.03.2020 tarihine kadar Tebliğ Taslağı’na ilişkin görüş ve önerilerini SPK’nın web sitesindeki görüş bildirme formu aracılığı ile kurula iletilebileceği veya önitebligi@spk.gov.tr e-posta adresine ya da kurula yazılı olarak gönderebileceği bilgisi verildi.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Web Sitemizde ki içerikleri incelemek için reklam engelleyici eklentinizi kapatıp sayfanızı yenileyin..